Kontaktowa informacja

W wypadku wszelkich pyta?, propozycij, problem?w z rezerwacj? pomieszka? przez internet-strone, albo przy potrzebie otrzyma? konsultacj?, mo?ecie dzwoni? do nas.

Z wszelkich pytan prosimy kontaktowa? si? z naszymi zarz?dzaj?cymi. Odpowie my wam w ci?gu 24 godzin po otrzymaniu waszego zam?wienia. Zam?wienia na poprzednie rezerwowanie mieszkania przyjmuj? si? prze telefon, jak i przez internet i s? obrabiane w ci?gu 24 godzin.

Konsultacje z pytan rezerwacji:

Ukraina, Lw?w
telefony kontaktowy:
(+38) 067 8391767
(+38) 093 9837285
(+38) 095 2691999
(+38) 067 9852877
E-mail: arenda2004@gmail.com

Заказать
Сроки бронирования *
C:

Количество человек

Ваше имя *

По:

Контактный телефон *

E-mail *

Дополнительная информация

×
Book
Terms of booking *

From: To:

Number of people*

Your name *

Contact phone *

E-mail *

Additional info×
Zam?wi?

 

Сроки бронирования *

От: До:

Количество человек

Ваше имя *

Контактный телефон *

E-mail *

Дополнительная информация×